Provádění změn u rejstříkového soudu

AKTUÁLNĚ PROVÁDĚJTE ZMĚNY V RÁMCI POKYNŮ VIII. SJEZDU ČKS: ZDE 

Stav zapsaných údajů ZKO ve veřejném rejstříku zjistíte na těchto stránkách: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma

Veškeré změny v případě pobočných spolků musí být k rejstříkovému soudu zaslány prostřednictvím hlavního spolku.

V souladu s § 19 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, je třeba k návrhu na zápis do veřejného rejstříku doložit listiny o skutečnostech, které mají být zapsány. Jedná se tedy o listiny, které prokazují skutečnosti, které navrhovatel navrhuje v návrhu na zápis do veřejného rejstříku zapsat.

Volební období je pětileté a počítá se na všech stupních svazu (ZKO, KV, P ČKS) vždy od vyhlášení předvolební kampaně. Tou je letošní rok a vyvrcholí sjezdem ČKS. Volební období 2019 - 2023. 

Každá ZKO musí podle vydaných pokynů svolat volební VČS - ta je vždy jednou za 5 let v rámci předvolební kampaně. Všechny ostatní členské schůze v mezidobí jsou pouze hodnotící, i když na nich třeba proběhly volby. Jakékoliv takové volby do orgánů (včetně výboru ZKO) jsou pouze doplňovací a jejich trvání je pouze do nejbližší volební VČS. Z toho plyne, že pětileté volební období se týká pouze těch, kteří byli zvoleni na volební VČS.
Výklad, že pětileté volební období se týká všech zvolených na kterékoliv ČS je chybný - v jejich případě se jedná pouze o dovolbu.

 

Odstoupení člena orgánu právnické osoby (ZKO) - Stanovisko

ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A VÝMAZ ZKO 

Soubory ke stažení:

[Přeskočit navigaci]

Zasílání novinek

Krmivo Brit pes přítel člověka HST abrus

© Všechna práva vyhrazena Český kynologický svaz - sportovní kynologie

Tvorba webových stránek