Provádění změn u rejstříkového soudu

AKTUÁLNĚ PROVÁDĚJTE ZMĚNY V RÁMCI POKYNŮ VIII. SJEZDU ČKS: ZDE

Stav zapsaných údajů ZKO ve veřejném rejstříku zjistíte na těchto stránkách: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma

Veškeré změny v případě pobočných spolků musí být k rejstříkovému soudu zaslány prostřednictvím hlavního spolku.

 

Přílohy k návrhu na zápis

V souladu s § 19 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, je třeba k návrhu na zápis do veřejného rejstříku doložit listiny o skutečnostech, které mají být zapsány. Jedná se tedy o listiny, které prokazují skutečnosti, které navrhovatel navrhuje v návrhu na zápis do veřejného rejstříku zapsat.

Odstoupení člena orgánu právnické osoby (ZKO) - Stanovisko

 

Nezaměňujte prosím pojem kooptace s volbou nového člena výboru či revizora!

Členy výboru a revizora (popř. revizní komisi) volí členská schůze – v tomto případě se nejedná o kooptaci, ale o zvolení nového řádného člena.

Kooptace = přibrání nového člena do voleného orgánu nikoli volbou, ale rozhodnutím již zvolených členů.

Kooptaci provádí výbor nebo revizní komise ve výjimečných případech, kdy na uvolněné místo kooptují náhradního člena do doby nejbližšího zasedání členské schůze, která zvolí nového řádného člena výboru nebo RK.

Soubory ke stažení:

[Přeskočit navigaci]

Zasílání novinek

Krmivo Brit pes přítel člověka HST abrus

© Všechna práva vyhrazena Český kynologický svaz - sportovní kynologie

Tvorba webových stránek