Tábor Talentované Mládeže 2017

Datum: ZMĚNA - 11. - 23. 7. 2017

Místo: ZMĚNA - areál ZKO Polička (Pardubický kraj)

Vedoucí a kontaktní osoba: Iveta Skalická, mobil: 608 179 943, e-mail: iveska@centrum.cz  

TTM je určen mladým psovodům do 18ti let, kteří se věnují sportovní kynologii:
• všestranný výcvik dle NZŘ a MZŘ
• dílčí disciplíny dle MZŘ a NZŘ
• výcvik malých plemen
Účast je umožněna i začínajícím mladým psovodům se zájmem o budoucí účast na
akcích ČKS se psem věkově vhodným pro 14ti denní výcvik a pobyt v odkládacím
boxu. Účast není podmíněna složením zkoušky z výkonu.
 
  • Pro všechna zaměření jsou zajištěni školení instruktoři a figuranti (především z řad Vedoucích mládeže). V případě zájmu bude zajištěn i instruktor pro specielní cviky MP.
  • V rámci rozšířeného programu TTM probíhají další akce (výlety, celotáborový přebor, Zkoušky MZŘ a NZŘ, zábavný program,..)
  • Ubytování účastníků je v budově a chatkách v přilehlém kempu, pro psy jsou zajištěny odkládací boxy v dostatečném počtu. V areálu je prostorná jídelna a sociální zařízení. V okolí jsou dostatečné plochy pro nácvik pachových prací i specielních cviků MP.
  • Příspěvek účastníka na pobyt je 3.000,-Kč, při zkrácení pobytu se částka neupravuje
  • Hromadné přihlášky na zaslaných tiskopisech jsou zasílány pouze prostřednictvím jednotlivých Krajů pořadateli TTM a rovněž na ČKS pro kontrolu plateb.
  • Poplatek lze zaslat buď prostřednictvím Kraje nebo přímo účastníkem na BÚ ČKS, variabilní symbol je telefonní číslo rodiče, uvedené rovněž na hromadné přihlášce.
  • Účastníkům bude hrazeno cestovné ve výši 2,40 Kč / km za 1 cestu tam a 1 cestu zpět.
Bližší informace o možnosti přihlášení: Předseda nebo vedoucí mládeže Vašeho kraje.
Informace k organizaci TTM a info Komise mládeže ČKS:
                                          Iveta Skalická, iveska@centrum.cz

Podívejte se, jak vypadal minulý ročník TTM 2016


Ohlédnutí za Táborem talentované mládeže 2016

S městem Starý Plzenec a Základní kynologickou organizací téhož názvu je úzce spjato každoroční organizování republikového tábora mladých kynologů ČKS se psy.
Nejinak tomu bylo v letošním roce, kdy se po předchozím přihlášení sešlo celkem 48 mladých kynologů se svými psy, aby od neděle 17. července do soboty 30. července využili možnosti jednak se zdokonalit ve výcviku psa pod vedením zkušených instruktorů, trávit volný čas v kolektivu stejně zapálených mladých kolegů, navázat nová přátelství a využít možnosti třeba i složit některou ze zkoušek Národního, či Mezinárodního zkušebního řádu. Tyto zkoušky se uskutečnili celkem 3x a téměř všichni účastníci byli úspěšní.
Nelze opomenout i skutečnost, že po celou dobu trvání tábora musí každý o svého psa sám pečovat.
Program pobytu je v hrubých rysech dopředu znám, pouze se upravuje podle skladby mládežníků v jednotlivých družstvech a stupně vycvičenosti jejich psů.

Není bez zajímavosti, že z vysokého počtu účastníků bylo pouze 7 chlapců, což je již několikaletou zvyklostí. Setkáváme se s tímto jevem i na soutěžích, Mistrovství nevyjímaje.
Jako každoročně, tak i v letošním roce využilo možnosti „doladit formu" i několik mladých psovodů, kteří se v předchozím období kvalifikovali na nadcházející Mistrovství ČR mládeže všestranných, v letošním roce v Dobříši.

Je potěšitelné a sympatické, že o místo instruktora se ucházejí ti, kteří ještě v nedávné minulosti bývali sami účastníky tohoto tábora. Jejich velkou výhodou pak je, že mají ke svým svěřencům tak říkajíc „blízko" a v takovém kolektivu se lépe pracuje a navazuje kontakt.
Potěšitelné je také to, že tímto táborem prošla celá řada tehdy mládežníků a nyní již úspěšných psovodů, mnohdy dnešních reprezentantů, nebo již i rozhodčích pro výkon psů.

Nyní však několik slov k organizátorům tábora, pod vedením zkušeného předsedy ZKO Starý Plzenec pana Josefa Zábranského. Vždyť tento tábor organizují již úctyhodných 37 let.
Domnívám se, že každá slova díků jsou v tomto případě málo a jejich obětavost skutečně zasluhuje velký obdiv a úctu.
Vždyť sehnat každoročně potřebný kolektiv instruktorů, figurantů, kuchařek a zdravotníka, to není v dnešní složité situaci vůbec jednoduché, zejména vzhledem k tomu, že na tuto akci čerpají svoji dovolenou a odměna je pouze symbolická.
Materiálně technické zabezpečení podobné akce také není jednoduchou záležitostí.
Nelze opomenout i velice vstřícný postoj samotné starostky St.Plzence a fotbalového klubu v těsném sousedství kynologického cvičiště, kde mají účastníci možnost využívat umývárnu.

Další osud TTM ve Starém Plzenci je však díky územnímu plánu města a okolí zahalen v nejistotě. Výstavba nových rodinných domů se de facto již nyní doslova dotýká prostorů cvičiště a tábora a je nabíledni, že z takovéto situace se dají předpokládat nepříjemnosti. Takže obavy ZKO St.Plzenec o vlastní existenci fungování kynologického cvičiště jsou namístě. Je třeba je chápat, neboť samotná kynologie v místě má za sebou bohatou tradici.
Udělejme však vše pro to, aby tradice v pořádání tohoto tábora měla pokračování, třeba na jiném místě, již jen pohled na takové množství nastoupených a odhodlaných mládežníků vyvolává u člověka krásné pocity, že snad budeme mít důstojné nástupce a pokračovatele.

J. Šmolík

[Přeskočit navigaci]

Zasílání novinek

Krmivo Brit pes přítel člověka HST abrus

© Všechna práva vyhrazena Český kynologický svaz - sportovní kynologie

Tvorba webových stránek