Reprezentace ČR na MS IPO 2018 - Lignano Sabbiadoro, Itálie

Česká reprezentace

Team leader: Bc. Jiří Lasík A B C Σ
CZ-1 Pejša Martin Zea Aritar Bastet 91 91 90 272
CZ-2 Jany Böhm Forny ze Soutoku Sázavy 84 89 91 264
CZ-3 Pavel Hrobař Al Campo Graf Czech 95 79 84 258
CZ-4 Daniel Paleček Looker Mi-Ji 96 93 94 283
CZ-5 Michaela Rubášová Charon Deabei 96 83 78 257
Náhr. Vladislav Glogar Ghandi from Mike's Place        
Náhr. Renata Tvrdoňová Adonis Na-La Dvor        
Divoká k. Kateřina Racková Sir Chaplin Bosckoph 91 60 77 228
Divoká k. Lukáš Slowioczek Frenklin ze Slunečné verandy 91 92 81 264

Lignano Sabbiadoro 

 

 

 

 

 

Datum: 12. - 16. 9. 2018

Místo: Lignano Sabbiadoro, Itálie

Oficiální web

Seznam účastníků

 

Výsledky

 

Reprezentace ČR  na MS IPO 2018 - Lignano Sabbiadoro, Itálie č.1
Reprezentace ČR  na MS IPO 2018 - Lignano Sabbiadoro, Itálie č.2
Reprezentace ČR  na MS IPO 2018 - Lignano Sabbiadoro, Itálie č.3
Reprezentace ČR  na MS IPO 2018 - Lignano Sabbiadoro, Itálie č.4
Reprezentace ČR  na MS IPO 2018 - Lignano Sabbiadoro, Itálie č.5
Reprezentace ČR  na MS IPO 2018 - Lignano Sabbiadoro, Itálie č.6
Reprezentace ČR  na MS IPO 2018 - Lignano Sabbiadoro, Itálie č.7
Reprezentace ČR  na MS IPO 2018 - Lignano Sabbiadoro, Itálie č.8
Reprezentace ČR  na MS IPO 2018 - Lignano Sabbiadoro, Itálie č.9

4. zpráva

V sobotu, čtvrtý den soutěžení, nastupovali všichni naši reprezentanti na jednu z disciplín. Dan Paleček s Honzou Böhmem na obranu a ostatní na stopu. Tento den byl pro Český tým velmi úspěšný.

Jako první měl brzy ráno stopu Lukáš Slowioczek. Pěkná práce psa s nízkým nosem, občas drobné ověření. Rozhodčím ohodnoceno za 91 bodů.

Následoval Dan Paleček na obraně. Trochu váhavý začátek a občasné vynechání při vyštěkání, s následným pomalejším přiřazením po odvolání psa. Zbylý průběh obrany byl již excelentní. Konečné hodnocení 94 bodů.

Další z našich šel na stopu Pavel Hrobař. Pes pracoval pomalejším tempem a rozhodčí při hodnocení uvedl, že by si představoval práci psa na stopě s větší intenzitou a zájmem. Hodnocení 95 bodů.

Následovala Katka Racková. Pomalejší práce psa na stopě, občas s drobným ověřením v úsecích, velmi pěkným vypracováním lomů. Na třetím však přece jen trochu přešel, ale ihned se vrátil a pokračoval dále po stopě. Hodnocení rozhodčího 91 bodů.

Jako další v pořadí z naší reprezentace nastoupil Honza Böhm na obranu. Forny Předvedl výbornou blokaci při útěku i následnou obranu. Při odvolání po zadním doprovodu a přepadu však následoval výrazný kontakt na figuranta. Pes si byl vědom své chyby a následnou reakci rozhodčí ohodnotil jako projev bázlivosti na psovoda. Konečný výsledek 91 bodů.

Následovala stopa Michaely Rubášové. Krásné vypracování stopy. Při hodnocení rozhodčí uvedl, že by si jen představoval, aby pes pracoval s větší intenzitou. Hodnoceno výborně 96 bodů.

Jako poslední v tomto dni nastoupil Martin Pejša na stopu. Z hodnocení rozhodčího - prvního předmětu se Zea dotýkala hlavou, jeden předmět měla pod loktem, v posledním úseku přizvednutí hlavy a lehké přejití na dvou lomech. Hodnocení 91 bodů.

Tento den se tak České reprezentaci opravdu vydařil a dává naději k velmi pěknému výsledku jak v jednotlivcích, tak i v družstvech. Mistrovství však končí až v neděli.

Bodováním do družstev ještě může přispět výsledek Pavla Hrobaře, který v neděli nastupuje do poslední disciplíny Českého týmu. Tou byla poslušnost. První hrubá chyba přišla při odložení vsedě, kdy si pes nesedl. Následovalo vcelku pomalejší předvádění. Zejména při cvicích s přivoláním pes přicházel k psovodovi s výrazným zpomalením. Rovněž u všech cviků s aportem se pes vracel velmi pomalu. Konečné hodnocení 79 bodů.

Tím bylo ukončeno předvedení výkonů Českého týmu. Teď už jen musíme počkat na zbývající výkony s očekáváním, jak to vše dopadne. 

A dopadlo. Z nadějného třetího místa v jednotlivcích Dana Palečka odsunul svým výkonem německý reprezentant při rovnosti bodů, ale lepší obraně. Bohužel i v soutěži družstev, kde jsme se po sobotním dni drželi na třetím místě, nás výkony Italů a Rusů odsunuli na konečné šesté místo s rozdílem 6-ti bodů.

V konečném hodnocení lze vyjádřit spojenost s výsledky České reprezentace. Scházelo jen to pověstné štěstíčko a mohlo to být ještě výraznější. Všem zúčastněným poděkování za předvedené výkony a vše co souvisí s reprezentací na takové akci, jakou Mistrovství světa FCI IPO je. Šťastný návrat domů.

3. zpráva

Třetí den Mistrovství čekalo na Český tým pět disciplín. Před devátou hodinou nastupovala Katka Racková na poslušnost. Chyby při obratech, odložení vsedě na druhý povel. To rozhodující však následovalo až při aportech přes překážky, opakovaný povel, zastavení před překážkou a ani jednu překážku pes s aportem nepřekonal zpět. Celá poslušnost tak byla hodnocena známkou nedostatečnou 60 bodů.

Následovala obrana Lukáše Slovioczka. Rychlý revír a aktivní vyštěkání, hladký průběh celé obrany bez výraznější chyby. Velice pěkná obrana byla rozhodčím ohodnocena k překvapení všech jen 81 body. V hodnocení rozhodčí uváděl chyby při dohlídání, kdy po ukončení boje a následném pouštění Frenklin z boku figuranta vždy předsedl přímo před něj.

Následoval výkon v poslušnosti Michaely Rubášové. Celkově volnější provedení ve všech částech, zvedání se psa v základním postoji a nakonec při cviku vysílání vpřed si pes předčasně lehá bez povelu, byť již v dostatečné vzdálenosti. Vše ohodnoceno 83 body.

Ještě před polednem nastoupil Martin Pejša na poslušnost. Ohlédnutí feny při odložení vsedě, vzdálenější předsednutí u aportu a přesednutí při odebrání, mírné posunutí při dlouhodobém odložení. Rozhodčím výkon ohodnocen 91 body.

Jako posledním z našich nastoupil již v podvečerních hodinách Dan Paleček s BO Looker MI-JI na pachovou stopu. Výborná práce psa na stopě, jen s mírným zrychlením za lomy a po označení předmětů. Hodnoceno výborně 96 bodů.

Ve čtvrtek nás čekaly jen tři výkony. V dopoledních hodinách nastoupil Honza Böhm s Fornym na stopu. Všemu předcházela více jak stokilometrová cesta do místa, kde ten den probíhalo jejich pokládání. Vcelku pěkné travnaté terény, nad kterými se již tyčily vysoké a skalnaté Alpy. I teplota zde byla podstatně nižší, než na vzdáleném stadionu, kde se koná samotné MS. I když  Fornymu do výkonu foukal vírt, bylo zřejmé, že to není pro něj ten pravý den. Chyby na lomech, nejistota při vypracování, zastavování na úsecích. Konečný výsledek 84 bodů.

Odpoledne nás čekal výkon Dana Palečka na poslušnosti. Velice pěkná poslušnost ovlivněna cviky s přivoláním, kdy pes do psovoda po přivolání vždy lehce naráží. Hodnoceno krásnými 93 body.

Na závěr dne nastupuje Pavel Hrobař se svým BO Al Campo Graf Czech na svou první disciplínu – obranu.  Rychlá pohledná obrana s chybou v zákusu v poslední části obrany – zadržení s protiútokem. Pes při velké rychlosti, s kterou do zákroku šel, neprovedl požadovaný plný zákus. Při odolnosti již vše vypadalo v pořádku. Rozhodčí opět vytýkal chyby v dohlídání. Očekávali jsme vyšší hodnocení, než konečných 84 bodů.

2. zpráva - Losování pořadí, nástup a výsledky

Po shlédnutí zkušebních psů, kteří nám předvedli průběh oddílu A- poslušnost a dva psi předvedli oddíl B-obranu, následovala porada team leaderů. Na ní bylo předem zdůrazněno, že průběh MS a jeho hodnocení bude probíhat v souladu se ZŘ IPO. Pořadatelé a odpovědní funkcionáři tak chtěli předejít zbytečným a opakujícím se dotazům. Stejně k nim došlo. Krom organizačních informací byly pro účastníky podstatné informace od rozhodčích.

Rozhodčí na stopách uvedl, že psovod na lomech může psa následovat přímo (zkrátit si lom), nebo dojít do lomu a pokračovat za psem. Nikoliv v lomu za psem jej nadcházet. Po nalezení předmětu a jeho ukázání rozhodčímu, již dále nemusí čekat na jeho pokyn pro pokračování v práci psa. Upozornil, že je možné u předmětu ponechat psa krátce oddychnout, nikoliv však nadměrně dlouho.

Rozhodčí pro poslušnost zdůraznil, aby psovodi vyčkali jeho pokynu pro pokračování pro jednotlivé cviky. Dále uvedl, že pokud v průběhu soutěže bude někdo např. diskvalifikován a ve skupině zůstane lichý počet psovodů, poslední v této skupině nastoupí ve trojici. Tito se v průběhu disciplíny vystřídají obvyklým způsobem.

Rozhodčí pro obrany se opět odkázal na postup dle ZŘ. Jen upozornil, aby psovodi zaujímali postoje na vyznačených značkách (pro odvolání psa při vyštěkání a odložení před útěkem). Dále upozornil na zaujetí základního postoje psovoda se psem před zadržením s protiútokem. Až poté je možné psa přidržet. Že na tuto část bude brát při hodnocení zřetel, potvrdil hned při hodnocení prvních psů na obraně.

Následovalo losování vedoucích týmů o pořadí losování jednotlivců. Česká republika si vylosovala pořadí s č. 24.

Po poradě následovalo slavnostní zahájení nástupem všech zúčastněných na stadionu. Po jeho ukončení hned potom důležité losování jednotlivců. Důležité proto, že den a čas nástupu na disciplínu může ovlivnit předvedený výkon psa na jednotlivých disciplínách. Při losování jsme od pořadatele obdrželi přehledné rozpisy pro jednotlivé soutěžící s datem a časem pro provádění jednotlivých disciplín, včetně rozpisu pro celý český tým. Po rozlosování jsme se hned vrátili do místa ubytování a zde následovala jednak informace z již uvedené porady vedoucích týmů, ale také příprava na následující den. Hned první den mistrovství má nastoupit na jednu z disciplín 5 našich reprezentantů.

Jako první z našich nastupovala Míša Rubášová s BO Charon Deabei na obranu. Povel navíc u jedné z pouštěček a utržení se při zadržení s protiútokem. Z hodnocení rozhodčího – pes bez výraznější a slabší bojovností. Za svůj výkon obdržela 78 b.

Jako druhý v pořadí z našich šel Martin Pejša s NO Zea Aritar Bastet. Vcelku pěkná obrana ovlivněna v hodnocení – pauzou ve vyštěkání, neklidem po odvolání a přiřazení k noze, nedosednutí při zadním doprovodu, drobným překusem před pouštěním a neklidem v základním postavení před zadržením s protiútokem. Hodnoceno 90 body.

Dalším z našich nastoupila na obranu Katka Racková s BOX Sir Chaplin Bosckoph. Předvedli obranu s chybou psa při revíru – usměrnění u čtvrté makety s povelem navíc a opakovaný povel při pouštění po útěku. Rozhodčí tento výkon ohodnotil při dané konkurenci velmi pěknými 77 body.

V pravé poledne nastoupil Lukáš Slowioczek se svým VK Frenklin ze Slunečné verandy. Předvedli velice pěknou poslušnost bez hrubších chyb, s požadovaným zájmem psa, zejména při aportech a excelentním zrychlením při vysílání vpřed. Rozhodčí vytkl zejména chyby při zaujímání základní pozice při jednotlivých cvicích. Celkově obdržel krásných 92 bodů.

Jako poslední z našich v prvním dni soutěžení nastoupil v podvečerních hodinách Honza Böhm s BO Forny ze Soutoku Sázavy. První smůlu měl, když ze skupiny, v které startoval, byla vyřazena fena z důvodu počátku hárání. Takže nastupoval ve trojici a po nahlášení rozhodčímu nešel přímo na plac. Přitom musel setrvat se psem mimo cvičební plochu, ale v prostoru v dohledu rozhodčího. Takže bez možnosti další přípravy psa před přímým výkonem. Po nástupu pak Forny předvedl živou a temperamentní poslušnost. Bohužel s chybami, které ho stály lepší bodové hodnocení. Nedosedání, reakce na ruku při sedu, zaujetí polohy mírně šikmo, při aportu kontakt na psovoda. Za tyto chyby potom vše rozhodčí ohodnotil 89 body.

1. zpráva - Příjezd, komplikace a tréninky (9. - 10. září)

Česká reprezentace vyjela do místa konání v neděli 9. září. Vzhledem hustému a náročnému provozu, který dnes na dálnicích a silnicích panuje, jsme se dohodli, že každý vyjede individuálně a sejdeme se v místě ubytování, v kempu Casabianca Resort. A neobešlo se to bez komplikací. Kluci, kteří jeli přes Rakousko od Českých Budějovic, se zdrželi v koloně na dálnici. Ti, kteří jeli od Mikulova přes Vídeň, tak projeli vcelku hladce. Hladce kromě Katky Rackové, které ještě 300 km před cílem odmítlo auto dále sloužit a to definitivně. Následovalo vyřízení odtahu auta zpět do ČR, dopravení druhého vozidla, aby mohli pokračovat v cestě. Vše se nakonec podařilo. Jen do místa srazu přijela druhý den v ranních hodinách. Asi o 12 hodin později, oproti původnímu předpokladu příjezdu. Důležité bylo, že stihla zaprezentování českého týmu, které muselo proběhnout před veterinární prohlídkou v pondělí 10. září v 9.20 hod. a následným oficiálním tréninkem na stadiónu. To už všechno proběhlo v klidu a bez komplikací. V přesně vymezeném čase na trénink si všichni naši reprezentanti stihli provést to, na čem se předem domluvili. Vše za aktivní pomoci přítomného doprovodu. Potom už následovala relaxační část dne pro všechny. Psi odpočívali v kempu ve stínu chatek. Ostatní převážně zvolili relax u moře. Je zde krásné letní počasí s teplotami kolem 30°C. To byl také důvod, proč jsme odložili trénink na stopách až do podvečerních hodin, kdy se přece jen trochu ochladí. Na terény, kde jsme mohli trénovat, jsme museli absolvovat přejezd 40 km. Terény nic moc. Většinou se jednalo o vyšší porost vojtěšky. Na výběr nebylo a tak si každý na tomto terénu zvolil závěrečnou přípravu podle svých potřeb. Zpátky už jste se vraceli za tmy.

V úterý 11. září máme dopoledne ještě volno. Odpoledne už začíná oficiální program. Ve 14.00 hod. zkušební pes, v 15.00 hod. porada vedoucích týmů, od 16.30 hod. nástup účastníků a zahájení MS. V 19.00 hod. už důležité losování startovních čísel.
Tak držte palce....

 

[Přeskočit navigaci]

Zasílání novinek

Krmivo Brit pes přítel člověka HST abrus

© Všechna práva vyhrazena Český kynologický svaz - sportovní kynologie

Tvorba webových stránek