MS FCI IPO 2017 - Rheine, Německo

Česká reprezentace

Team leader: Bc. Jiří Lasík a
MVDr. Jana Glisníková
CZ1 Jan Böhm
CZ2 Petr Foltyn
CZ3 Markéta Maňáková
CZ5 Milan Truksa
CZ-R1 Josef Šesták

Datum: 14. - 17. 9. 2017

Místo: Rheine, Německo

Výsledky

Oficiální web

Časový rozpis

Informace

Neděle 17. září

Brzy ráno jsme všichni společně vyrazili na stadión, v očekávání slibného výkonu v obraně Honzy Böhma a jeho Fornyho. Naše očekávání se také potvrdilo. Forny předvedl výborný výkon jen s velmi drobnými nedostatky, např. při bočním doprovodu figuranta, kterého nesledoval v celé fázi doprovodu. Naopak nás překvapila bodová ztráta z průzkumu terénu, kde jsme neviděli žádnou chybu nebo nedostatek. Přestože byl jeho výkon ohodnocen výbornými 97-mi body, očekávali jsme hodnocení ještě o něco vyšší.
V poledních hodinách nastoupil na poslední disciplínu z našeho týmu Petr Foltyn a Auzzy. Tou byla pachová stopa. Slibný terén – písčitá a kyprá hlína. Auzzy šel s chutí a se zájmem. Drobné chyby při opakovaném vybočení hlavou mimo položenou stopu, ve dvou případech chyba při označení předmětu, který měl částečně pod packou a rozhodčím vytčené vyšší tempo při sledování stopy. Konečné hodnocení 91 bodů.

      A B C Celkem Známka Pořadí
CZ-1 Jan Böhm Forny ze Soutoku Sázavy 95 90 97 282 VD 16
CZ-R1 Josef Šesták Cyclone Olbramovický kv. 94 87 94 275 VD 39
CZ-2 Petr Foltyn Auzzy Ostraryka 91 90 86 267 D 68
CZ-5 Milan Truksa Hoky Monur 85 84 94 263 D 78
CZ-3 Maňákova Markéta Abby Ostraryka 88 84 91 263 D 81

 

MS FCI IPO 2017 - Rheine, Německo č.1
MS FCI IPO 2017 - Rheine, Německo č.2
MS FCI IPO 2017 - Rheine, Německo č.3
MS FCI IPO 2017 - Rheine, Německo č.4
MS FCI IPO 2017 - Rheine, Německo č.5
MS FCI IPO 2017 - Rheine, Německo č.6
MS FCI IPO 2017 - Rheine, Německo č.7
MS FCI IPO 2017 - Rheine, Německo č.8
MS FCI IPO 2017 - Rheine, Německo č.9
MS FCI IPO 2017 - Rheine, Německo č.10
MS FCI IPO 2017 - Rheine, Německo č.11
MS FCI IPO 2017 - Rheine, Německo č.12
MS FCI IPO 2017 - Rheine, Německo č.13
MS FCI IPO 2017 - Rheine, Německo č.14
MS FCI IPO 2017 - Rheine, Německo č.15
MS FCI IPO 2017 - Rheine, Německo č.16
MS FCI IPO 2017 - Rheine, Německo č.17
MS FCI IPO 2017 - Rheine, Německo č.18

Sobota 16. září

Třetí den Mistrovství a opět den na „place" začínal náš reprezentant Milan Truksa v 6.30 hod. Snad ještě větší tma, než když svůj výkon předváděla Markéta předchozí den. Milan s Hoky předváděl soustředěnou a rychlou poslušnost, avšak s chybami při odkládačkách. Pomaleji provedené zaujetí poloh a u odložení vstoje s kroky navíc. Největší chyba však přišla při volném aportu. Pes při návratu zpět i s aportem šel přímo ke stojanu s činkami, kde jej evidentně zaujala druhá činka a přitom ještě svou činku upustil. Po očichání původní 2 kg činku opět uchopil a přinesl k psovodovi. Konečné hodnocení 85 bodů.
Následné disciplíny našich se dále protínali v čase. Na stopu odjel Honza Böhm a o něco později Markéta Maňáková. Na stadiónu v tomto čase předváděl svoji poslušnost Josef Šesták s Cyklonem. Pomaleji provedené odložení vsedě i vleže. Odložení vstoje provedeno s kroky navíc. Navíc také silný náraz do psovoda po přivolání. Na dlouhodobém odložení navíc s druhým povelem pro zaujetí polohy. Tento výkon byl ohodnocen konečnými 87-mi body.
Honza s Fornym předvedli na stopě velmi pěkný výkon. Ztrátové body byly za trojí ověření „hlavou" na rovném úseku. Za svůj výkon byli hodnoceni 95-ti body.
Markéta měla s Abby na dvou úsecích ověřování, jeden předmět měla při označení pod loktem a ještě ji japonský rozhodčí vytknul rychlejší tempo na stopě. Celkové hodnocení 88 bodů.

Pátek 15. září

Po časném ranním budíčku (04.15 hod.), nás čekala poslušnost Markéty Maňákové a její Abby Ostraryka. Nastupovala v 6.30 hod., jako první tohoto dne. Ještě za tmy a z málo osvětlené tribuny jsme spíše viděli jejich stíny, než přesnost prováděných cviků. Dvě hrubé chyby – druhý povel na odložení vsedě a totéž při zastavení psa po vysílačce. Celkové hodnocení 84 bodů.
O tři hodiny později, za chladného, ale slunečného dopoledne, nastoupil Pepa Šesták na obranu. Cyklon předvedl pěkný výkon, v požadované rychlosti, se zákusy, bojovností i ovladatelností. Vytčeny jen drobné chybičky, jako poloha psa bokem k figurantovi při vyštěkání, dohlídání mělo být kontaktnější k figurantovi, apod. Hodnocení 94 bodů.
V odpoledních hodinách, už jsme jen čekali na výkon Ozzyho Petr Foltyna. Pěkné předvedení, bez výraznější chyby. Rozhodčí při hodnocení neuvádí nedostatky, za které sráží bodové hodnocení. Jen u každého cviku uvedou známku (výborně, velmi dobře, atd), a konečný bodový výsledek. Popř. výkon slovně zhodnotí jako celek. Tentokrát 90 bodů.
V závěru dne z našich ještě nastoupil Milan Truksa s Hoky na obranu. Spolu předvedli výborný výkon, jehož hodnocení bylo ovlivněno utržením Hokyho na „kontroláku". Následoval velmi nepříjemný pád s přetočením na záda. Přesto šel Hoky opět tvrdě a pevně do opětovného zákroku. Figurant před střetem se psy v této části obrany, výrazně uhýbá do boku a všechny psy si tak tzv. „pouští za loktem". Hodnoceno 94-mi body.

Čtvrtek 14. září

Jako první nastoupil z našich Milan Truksa s Hoky na stopu. Šel hned v první skupině mistrovství a vylosoval si v pořadí druhou stopu. Terény jsou vlhké a kypré s podrostem osení. Hoky předvedl pěknou stopu s jednou chybou na lomu, který přešel a musel se vracet. Druhé hrubé chyby se dopustil na předčasně označeném druhém předmětu. Milan ještě na bodové ztrátě přidal nadcházením za psa na lomu. Celkem 85 bodů.

Jako druhý z našich nastoupil Petr Foltyn s Auzzym na obranu. Smůla hned od začátku. Spustil se silný liják a ještě do toho začali houkat sirény. A vydrželo to po celou jeho část obrany. Auzzy předvedl pěknou přesvědčivou obranu, ale bohužel s vynecháním jedné makety a hned při dvou pouštěčkách pustil až na druhý povel. Hodnocení 86 bodů.

V odpoledních hodinách nastoupil Pepa Šesták s Cyklonem na stopu. Výborná práce psa ve všech částech, jen drobné chybičky u předmětů. Výbornou známku nedostal jen za chybu psovoda, který při uvádění na stopu ukázal rukou do směru. Asi si to nyní bude hodně dobře pamatovat. Konečné hodnocení 94 bodů.

Potom už jsme jen očekávali výkon Honzy Böhma a jeho Fornyho. Stejně tomu bylo i u ostatních diváků, kteří před jeho nástupem na poslušnost zcela zaplnili tribunu. A Forny předváděl to, co se od něj očekávalo. Chybička se ale dostavila. Oproti zvyklostem, je na tomto mistrovství úkryt pro psovoda uprostřed hřiště. Při posledním cviku, vysílání vpřed, si to Forny namířil přímo k maketě (úkrytu psovoda při odložení). Jaké by asi bylo hodnocení, když i s touto chybou byl nakonec rozhodčím ohodnocen 90-ti body.

Závěrečnou tečku dne pro český tým udělala Markéta Maňáková s Abby. Za velmi pěknou obranu, bez zjevných chyb, s výraznými zákroky a požadovanou ovladatelností, byla hodnocena 91 body.

Středa 13. září

Den zahájení MS a losování startovních čísel. Vše začínalo, nebo spíše mělo začít ve stanoveném čase předvedením zkušebních psů, spojené s výběrem figurantů. Ten se však uskutečnil úplně někde jinde a bez přítomnosti diváků. Jeden figurant se měl zde vážně zranit a musel být povolán nový. Tak nevím, když se mělo vybírat ze čtyř přítomných. Ukázky provádění disciplíny poslušnosti i obrany se opozdili téměř o dvě hodiny. Tím došlo i k časovému posunu porady vedoucích týmů. Byl zrušen slavnostní nástup účastníků MS a i přesto, že tak mohlo být zahájeno losování ve stanoveném čase, opět časový skluz. Pověstná německá preciznost tak vzala za své. Ono celkově má dosavadní organizátorská činnost poněkud „zvláštní" průběh.

Nakonec jsme se dočkali i očekávaného momentu losování. V pořadí týmů jsme šli losovat jako osmí v pořadí. No, nic moc. Jen Honza Böhm mohl být a je s losem spokojen. Vytáhl si startovní číslo 106. Leze na něj nějaká viróza a snad se z toho dostane. Markéta Maňáková si vylosovala č. 107. Přestože mají čísla vedle sebe, nástup na disciplíny mají rozdílný. Nešťastný Milan Truksa si vytáhl pověstnou jedničku a půjde zítra v první skupině na stopu. Pepa Šesták č. 27 a Petr Foltyn č. 136. Časový rozpis jejich nástupů na disciplíny lze snadno dohledat na stránkách MS. Každý den soutěže začíná někdo z našich v časných ranních hodinách. Vzhledem k dojezdové vzdálenosti, nás počínaje zítřkem, očekává budíček po čtvrté hodině ráno. Tak držte palce a jdeme na to ...

Úterý 12. září

Dnešní den nám začal dřívějším budíčkem. Vzhledem k větší dojezdové vzdálenosti a možnému zdržení se v ranní dopravě, jsme nechtěli riskovat pozdější příjezd na stadión. To se nám také podařilo a na místo jsme dorazili v dostatečném předstihu před oficiálním tréninkem. Stačili jsme obhlédnout situaci, zejména umístění překážek a maket, abychom se v předepsaném časovém limitu již nemuseli zdržovat jejich rozmisťováním. Již večer předtím jsme si rozdělili úkoly, co kdo z reprezentantů bude při tréninku vyžadovat a kdo a kde bude v průběhu tréninku asistovat. Prezentaci a veterinární prohlídku nechtěli pořadatelé dříve, než půl hodiny před nástupem na trénink. Následně jsme zjistili, že domácí německé družstvo však již chodí se startovními čísly, přestože na trénink nastupovali až po nás. Na tuto připomínku nás již pořadatelé přijali na veterinární prohlídku i provedení prezentace. Tím jsme získali potřebný čas ke klidnější přípravě pro trénink.

Samotný trénink našich reprezentantů proběhl na výbornou. Všichni si procvičili to, co potřebovali a na čem jsme se předtím dohodli, včetně zajištění asistence. S výkony svých svěřenců byli spokojeni a nemuselo se nic opakovat. Nakonec nám zbyly ještě dvě volné minuty do vypršení časového limitu pro náš trénink.

Ze stadiónu jsme odjížděli s dobrým pocitem. Ten však vystřídala šokující zpráva, kterou nám pořadatel zaslal krátce po poledni. V této zprávě nám sdělili, že Petr Foltyn a jeho Auzzy Ostraryka, nebudou připuštěni ke startu. Důvodem byla aplikace léčiva proti zánětu, kterou Auzzy dostal před třemi týdny u veterináře, z důvodu drobného poranění. O podání tohoto léčiva byl pořadatel vyrozuměn, z důvodu možné kontroly psů na doping, které se má na tomto mistrovství provádět namátkovou kontrolou. Po počátečním zděšení naší reprezentace jsme se znovu vrátili zpět na stadión a chtěli vše konzultovat s odpovědnými funkcionáři tohoto Mistrovství světa. Nepovažovali jsme jednorázově podanou léčivou látku a to ještě před třemi týdny, za možný a nedovolený doping. Pořadatel byl navíc o tomto včas informován (písemně po podání léčiva psovi + veterinární potvrzení), neboť to ve vydaných propozicích vyžadoval. Zprávu o nepovolení startu Auzzyho na MS nám zaslali až po veteriánární přejímce a prezentaci našich účastníků, což nám bylo také divné. Na místě jsme zastihli prezidenta FCI p. Jansena. Po našem vysvětlení, se také neztotožnil s vyloučením našeho reprezentanta z mistrovství s tím, že vše musí ještě projednat s odpovědnými funkcionáři a podá nám zprávu o výsledku. Opět s dobrým pocitem a s nadějí kladného vyřízení jsme se vrátili zpět do hotelu. Po příjezdu k hotelu nás p. Jansen telefonicky informoval, že Petr Foltyn se svým Auzzym může startovat. Všem se nám značně ulevilo a byl důvod k oslavě...

Pondělí 11. září

Pondělní dopoledne věnovali naši reprezentanti krátkým přípravám na stopě. Odpoledne jsme zajeli do samotného místa konání mistrovství. Sympatický, ale menší stadiónek, i s menší zastřešenou tribunou. V případě deštivého počasí, to bude boj o místo pod střechou. K našemu překvapení, zde v odpoledních hodinách teprve začínali nějaké přípravy, v podobě stavění velkého přístřešku na vedlejším hřišti, kde by měla proběhnout porada vedoucích týmů a losování. Jinak nic. Žádné překážky, příprava prostoru pro předvádění poslušnosti a obrany, nebo jiné zřetelné přípravy. V úterý od rána začínají oficiální tréninky. Tak uvidíme, jak to všechno stihnou připravit. Na nás vychází čas od 9.56 hod. a máme vyhrazeno 25 minut. Ještě předtím musíme stihnout veterinární přejímku a prezentaci. Zpravidla tomu bývá vyhrazen samostatný časový prostor. Nyní to musíme stihnout ještě před nástupem na trénink. Dnes večer si musíme dobře dohodnout postup při tréninku tak, aby si všichni naši reprezentanti ve stanoveném čase stihli procvičit to, co právě jejich svěřenci na „ostrém“ place potřebují. Z poslušnosti i obrany. Nálada výborná, všichni jsou v optimistické pohodě. Tak držte palce.

Neděleí 10. září

V neděli navečer jsme se všichni sjeli do místa ubytování v hotelu Saller See, poblíž německého městečka Freren. Všichni, včetně Josefa Šestáka a jeho Cyklona, který nahradil odstoupivšího Martina Plecháčka, po smutné události s jeho Antraxem. Odtud to máme 35 km do místa konání letošního MS FCI IPO v Rheine. Tento hotýlek je v klidové části u stejnojmenného jezera. Krásné zázemí, odpovídající našim požadavkům.

[Přeskočit navigaci]

Zasílání novinek

Krmivo Brit pes přítel člověka HST abrus

© Všechna práva vyhrazena Český kynologický svaz - sportovní kynologie

Tvorba webových stránek