Předsjezdová kampaň k zabezpečení VIII. sjezdu ČKS 7. 12. 2019

UPOZORNĚNÍ pro Kolektivní členy ČKS:
Ve smyslu usnesení k zabezpečení VIII. sjezdu zašle kolektivní člen ČKS jména a adresy delegátů (jeden delegát na každých započatých 750 členů) a návrhy kandidátů do orgánů PČKS, RK ČKS a návrhy a připomínky k projednání na sjezdu ČKS.

Vše výše zmíněné zašle na sekretariát ČKS originálem zápisu nebo ověřenou kopií zápisu orgánu, který schválil delegáty VIII. sjezdu ČKS, náhradníky delegátů, kandidáty do orgánů PČKS a RK ČKS včetně stanovení zástupce kolektivního člena do Pléna ČKS, nejpozději do 31. 7. 2019.

Počty delegátů jednotlivých KV ČKS a kolektivních členů budou v návaznosti na počty členské základny k 31. 3. 2019 schváleny PČKS v dubnu 2019.

[Přeskočit navigaci]

Zasílání novinek

Krmivo Brit pes přítel člověka HST abrus

© Všechna práva vyhrazena Český kynologický svaz - sportovní kynologie

Tvorba webových stránek