Vrhy štěňat

Zápisová čísla pro vrhy narozené od 1.1.2019 se začínají vydávat 12.2.2019. K 11.2.2019 tímto končí vydávání zápisových čísel vrhů narozených do 31.12.2018.


 

Podkladem pro zápis štěňat do plemenné knihy je platná přihláška k zápisu vrhu. Za platnost formuláře přihlášky vrhu odpovídá příslušný chovatelský klub. Součástí přihlášky zápisu vrhu je originál krycího listu a v případě zahraničního krytí i kopie originálu průkazu původu krycího psa včetně dokladu o chovnosti.

Vrh musí být přihlášen k zápisu kompletní:

  • Na přihlášce musí být uvedena všechna štěňata, která byla do okamžiku žádosti o zápis odchována.
  • Přiložen originál krycího listu.
  • Originál kontrolního pásku s procvakanými tetovacími čísly nebo nalepena čipová čísla.
  • Originál Žádosti tetovacích čísel nebo Žádost o vydání zápisových čísel.
  • Není-li jeden z rodičů vrhu přeregistrován (uchovněn) viz. Přeregistrace

Přihláška zápisu vrhu označených štěňat musí být odeslána plemenné knize nejpozději do 3 měsíců od data vrhu

S platností od 1. 1. 2019 u vrhu, u kterého CHOVATEL prokazatelně požádá o zápisová/tetovací čísla ve věku 3 a více měsíců v rozporu se Směrnicí pro vydávání tetovacích a zápisových čísel bod 6, je vydání čísel zápisu podmíněno doložením parentity narozených štěňat, která je provedená vždy na náklady chovatele. (Na zákade rozhodnutí ze zasedání předsednictva ČMKU 5. 10. 2018)

Zápisní řád ČMKU ke stažení


Chovatelská stanice

  • Chovatelská stanice a adresa u vystavovaných PP štěňat je uvedena podle registrace na FCI.
  • Prokazatelné změny jména a stálého bydliště majitele CHS musí být majitelem ohlášeny do 1 měsíce na ČMKU.

 

 

[Přeskočit navigaci]

Zasílání novinek

Krmivo Brit pes přítel člověka HST abrus

© Všechna práva vyhrazena Český kynologický svaz - sportovní kynologie

Tvorba webových stránek