Upozornění

Plemenná kniha ČKS upozorňuje

Změna zápisního řádu ČMKU

V návaznosti na změnu zápisního řádu ČMKU, musí být přihlášky zápisů vrhů do plemenné knihy doručené dnem 1.3.2014 označeny kromě jiného, také razítkem příslušného chovatelského klubu, nebo razítkem poradce chovu, který doporučuje zápis štěňat do plemenné knihy. Za platnost formuláře přihlášky vrhu odpovídá příslušný chovatelský klub.

Neplatné průkazy původu

Plemenná kniha psů zadržela průkazy původu následujících německých ovčáků s nepravdivými údaji o výsledcích RTG DKK. Z důvodu znehodnocení byly jako neplatné zadrženy.

Edgar ze Zlaťáku, CMKU/DS/ 76107/09, tet. č. 32291

Cina Jos.Pok, CMKU/DS/72764/09, tet.č. 03078

Archie Hartis Bohemia, CMKU/DS/ 71438/08 , tet.č. 46854

ČKS podává v této záležitosti prostřednictvím právní zástupkyně trestní podání z důvodu pokusu o podvod a poškozování dobrého jména ČKS.  V této souvislosti bylo rozhodnuto vydávat nejpozději od 1.3.2012 ke všem vývozním průkazům původu přílohu, ve které budou uvedeny všechny skutečnosti o vyváženém jedinci (RTG, složené zkoušky).

Vystavování pracovních certifikátů

Vystavování certifikátů je dáno směrnicí ČMKU , proto jen upozorňujeme ,že ČKS vydává certifikáty pouze na zkoušky složené v ZKO ČKS, případně na zkoušky složené v zahraniční po ověření u zahraniční pořadatelské organizace.I tyto žádosti můžete zasílat elektronicky na adresu posta@kynologie.cz.

[Přeskočit navigaci]

Zasílání novinek

Krmivo Brit pes přítel člověka HST abrus

© Všechna práva vyhrazena Český kynologický svaz - sportovní kynologie

Tvorba webových stránek