Tetování a čipování

Směrnice pro označování štěňat ČMKU (k 25. 5. 2017)
1. S platností ode dne 1.1.1996 musí být všechna štěňata zapisovaná v rámci plemenné knihy ČMKU označena nejméně jedním z níže uvedených způsobů:
a) mikročipem
 
b) tetováním v jednom z následujících míst:
- v uchu
- ve slabině
- na vnitřní straně stehna
 
2. V rámci jednoho klubu musí být zvířata příslušného plemene označena schváleným způsobem. Vybraný způsob označování podléhá dohodě s příslušným pracovištěm plemenné knihy. Celý vrh musí být označen jednotným způsobem.
 
3. Tetovací číslo je shodné s číslem zápisu do plemenné knihy ČMKU, pokud není stanoveno jinak.
 
4. Tetování je povoleno provádět nejdříve ve stáří 6 týdnů, čipování od stáří 4 týdnů, a to celý vrh najednou na základě vydaných tetovacích čísel. Tetováním nebo čipováním je jednoznačně ověřen počet a pohlaví zapisovaných štěňat. Označení potvrdí provádějící oprávněná osoba na příslušném formuláři.
  
5. V případě nezbytného přetetování (příp. čipování, je-li tetování nečitelné) je nutné uvést do PP provedenou změnu nebo úpravu. Podmínky pro přetetování/přečipování stanoví chovatelský klub ve spolupráci s příslušnou plemennou knihou.
 
Směrnice schválena P ČMKU dne 04. 08. 2005 s okamžitou platností.
 
Doplnění bodu č. 2 schváleno P ČMKU dne 19. 01. 2006 s okamžitou platností.
Úprava bodu 4 – Usnesení P ČMKU 178/05/10 ze dne 27.5.2010 s okamžitou platností.
Úprava názvu směrnice, bodu 1 a 5 – Usnesení P ČMKU 54/10/11 ze dne 26.10.2011 s okamžitou platností. Úprava bodu 4 – Usnesení P ČMKU 137/05/17 ze dne 25.5.2017 s okamžitou platností.

Informace PK ČKS

Žádost o tetovací čísla musí být doručena příslušnému pracovišti plemenné knihy nejpozději mezi 2. – 3. týdnem věku štěňat.

V tomto termínu je třeba požádat o zápisová čísla i v případě, že celý vrh bude označen čipem (žádost je zároveň dokladem pro evidenci vrhu na plemenné knize).

Žádosti o tetovací nebo zápisová čísla je možno zaslat na email plemennakniha2@kynologie.cz


 Dodatečné potvrzení čipu do PP a přílohy

Pro potvrzení čipu do průkazu původu a přílohy (výkonnostní průkaz, či příloha PP), je nutné doložit také samolepky s číslem čipu. V PP musí být veterinářem uvedeno, kdy byla aplikace čipu provedena, toto je možné doložit i formulářem s potvrzením o čipování, nebo očkovacím průkazem. Potvrzení čipu do průkazu původu provádí plemenná kniha na počkání.


 Přetetování / čipování z důvodu nečitelnosti tetovacího čísla

Zásady a žádost ke stažení ZDE

Spolu s žádostí zašlete kontrolní pásek s novým označením a přiložte samolepku s číslem čipu.

 

[Přeskočit navigaci]

Zasílání novinek

Krmivo Brit pes přítel člověka HST abrus

© Všechna práva vyhrazena Český kynologický svaz - sportovní kynologie

Tvorba webových stránek