Uchovnění/Přeregistrace

  • Přeregistrace = zařazení do chovu po splnění podmínek stanovených příslušným chovatelským klubem (potvrzeno v originálu PP).
  • Majitel chovného jedince nebo poradce chovu pak předá originál průkazu původu a přílohu průkazu původu plemenné knize k zapsání do evidence chovných jedinců.
  • Majitel chovného jedince musí být zapsán v PP. Přeregistrace psa/feny mezi chovné jedince může být zapsána plemennou knihou pouze u jedinců se zápisovým číslem ČMKU v majetku českého rezidenta.
  • Každá změna ve vlastnictví chovného jedince musí být majitelem zaznamenána v průkazu původu a do 15 dnů oznámena plemenné knize.
  • Po přeregistraci psa je majitel povinen získání dalších ocenění a zkoušek doložit k evidenci na Plemennou knihu.
  • U první generace předků se zapisuje: do PP formátu A3 - 15 titulů; do PP formátu A4 -13 titulů
  • Majitel je též povinen oznámit plemenné knize úhyn chovného jedince.
  • Nevyřizujeme na počkání, ani v úřední dny, nejdříve do jednoho pracovního dne se 100% příplatkem, viz ceník
  • Jedinci ve výhradním majetku občanů ČR, kteří nejsou v plemenné knize ČMKU evidováni jako chovní, nesmí být použiti k chovu a krytí. Pokud řády klubu nestanoví jinak.

 

Zápisní řád ČMKU a Směrnice pro zápis do průkazu původu jsou ke stažení na webu Českomoravské kynologické unie

[Přeskočit navigaci]

Zasílání novinek

Krmivo Brit pes přítel člověka HST abrus

© Všechna práva vyhrazena Český kynologický svaz - sportovní kynologie

Tvorba webových stránek