Duplikát

Vystavení duplikátu PP a přílohy PP

  1. Duplikát průkazu původu se vystavuje v případě, kdy byl původní průkaz původu zcela zničen (bez identifikačních údajů), ztracen, případně pes, jemuž původní průkaz původu patřil, byl odebrán z útulku psů či odchycen nebo zabaven policií.
  2. V případě, že pes měl řádný exportní průkaz původu, může žádost podat zahraniční majitel evidovaný na ČMKU. Pokud nebyl vystaven řádný exportní průkaz původu, zahraniční majitel žádá o vystavení duplikátu prostřednictvím chovatele nebo své střešní organizace.
  3. Žádost se podává na tiskopise příslušné plemenné knihy, na kterém žadatel potvrzuje pravdivost všech uvedených údajů.
  4. Duplikát průkazu původu se vydává po uplynutí 30 kalendářních dní od zveřejnění žádosti na stránkách ČMKU
  5. Duplikáty se zveřejňují 2x do měsíce na webových stránkách ČMKU a to vždy k 15. dni a poslednímu dni v měsíci. O datu zveřejnění na stránkách rozhoduje datum přijetí žádosti na Plemenné knize ČKS.
  6. Po vydání duplikátu se stává původní průkaz původu neplatným.
  7. Duplikát duplikátu bude pořadově označen a zpoplatněn stanovenou částkou navýšenou o 300%.

 

Vyplněnou a podepsanou žádost zašlete v originále na adresu: ČKS, U Pergamenky 3, 170 00  Praha 7

 

In order to issue the duplicate pedigree, we need a filled out form - download HERE

The duplicate pedigree is usualy done within two months.

 

Přepis 

Za poškozený průkaz původu, kde jsou znatelné identifikační údaje psa, je možné vystavit přepis PP. K vystavení přepisu zašlete poškozený PP na adresu ČKS s vyplněnou žádostí ke stažení ZDE

 

[Přeskočit navigaci]

Zasílání novinek

Krmivo Brit pes přítel člověka HST abrus

© Všechna práva vyhrazena Český kynologický svaz - sportovní kynologie

Tvorba webových stránek