Zveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin

Na upozornění Sdružení sportovních svazů ČR je povinností spolků, v návaznosti na platný občanský zákoník (tedy i pobočných – v našem případě ZKO ČKS ), zveřejnit účetní závěrku za příslušný kalendářní rok.

Za rok 2015 má být do spolkového rejstříku zaslána k 30.11.2017.
Za rok 2016 má být do spolkového rejstříku zaslána k 31.12.2017

1) Účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví zveřejňují výkaz o majetku a závazcích. Tento formulář vyplní, vloží na CD nosič a spolu s průvodním dopisem – žádost o založení do sbírky listin příslušného spolku – zašlou na rejstříkový soud. Žádost musí být podepsána statutárním zástupcem spolku a podpis musí být úředně ověřen.

2) Účetní jednotky, které vedou podvojné účetnictví zveřejňují rozvahu a přílohu účetní závěrky.

 

Adresa pro zaslání účetní závěrky: Městský soud v Praze, Slezská 2000/9, 120 00 Praha 2.

 

Listiny se zasílají ve formátu pdf. Údaje tedy nejprve vyplníte v dokumentu word a následně je uložíte ve formátu pdf.

NEODKLÁDEJTE SPLNĚNÍ TÉTO POVINNOSTI A ZAŠLETE ÚČETNI ZÁVĚRKU NA ADRESU MĚSTSKÉHO SOUDU CO NEJDŘÍVE.

UČIŇTE TAK PRO MOŽNOU SANKCI.

 

[Přeskočit navigaci]

Zasílání novinek

Krmivo Brit pes přítel člověka HST abrus

© Všechna práva vyhrazena Český kynologický svaz - sportovní kynologie

Tvorba webových stránek