Členská základna

Pokyny včetně seznamů členů byly zaslány elektronicky na předsedy ZKO 26. 10. 2018. V případě, že některá organizace pokyny (včetně seznamu členů) neobdržela - sdělte toto e-mailem na srb@kynologie.cz

První nahlášení členské základny pro příští rok musí být zasláno buď v originále poštou, nebo na e-mailovou adresu: posta@kynologie.cz
Seznamy nezasílejte duplicitně - POUZE JEDNOU BUĎ POŠTOU NEBO NA E-MAIL posta@kynologie.cz

ZMĚNA VÝŠE ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU OD ROKU 2018 za nového člena 260,- Kč, za stávajícího 250,- Kč.

V případě chybějících dokumentů (př. chybějící upravený seznam stávajících členů 2018, chybějící nebo nepodepsaná aktualizace údajů, apod.) nebude Vaše došlá členská základna zpracována, nýbrž bude vyžádáno doplnění či oprava.

Nové členy, kteří vstoupí do ZKO, je nutno přihlásit na ČKS a zaplatit členský příspěvek. Průkazka a členská známka je zaslána vždy na předsedu, až po zpracování seznamu do databáze. Členství psovoda na výcvikové akci je možno prokázat pouze platným členským průkazem s vylepenou členskou známkou pro daný rok, nikoli zasláním seznamů na ČKS.

Změny adres členů, nebo žádosti o duplikáty průkazek zasílejte písemně na ČKS. nebo elektronicky na srb@kynologie.cz

Dotazy či připomínky k členské základně vyřizuje: Václav Srb tel.: 266 722 238, 723 310 711, srb@kynologie.cz

 

Odesílání průkazek a známek z ČKS:

  • Kompletní podklady, k prvnímu hlášení členské základny, doručené do 11. 1. 2019 budou zpracovány do 28. 2. 2019
  • Průkazky a známky jsou zasílány na předsedu ZKO.
  • Dohlašování členů a aktualizace údajů v průběhu roku budou zpracovány nejdéle do jednoho kalendářního měsíce, od data doručení kompletních podkladů na ČKS.
  • Termín posledního hlášení členů je 30. 9. 2019.  ZKO, které nedodrží termín zaslání, brání tak v činnosti svým členům v účasti na zkouškách a výběrových soutěžích.
  • Změny adres členů ZKO zasílejte písemně nebo elektronicky na ČKS.

 

POZOR ZMĚNA - Členství v ČKS (nových, i stávajících členů) NENÍ podmíněno vyplněním Souhlasu se zpracováním osobních údajeů. Stávající a noví členové ale musí být informování o způsobu zpracování jejich osobních údajů, ve smyslu nařízení EU 2016/679, tento způsob je vysvětlen v dokumentu „Informace pro členy ČKS o zpracování osobních údajů“.

 

[Přeskočit navigaci]

Zasílání novinek

Krmivo Brit pes přítel člověka HST abrus

© Všechna práva vyhrazena Český kynologický svaz - sportovní kynologie

Tvorba webových stránek