Členská základna

Pokyny včetně seznamů členů byly zaslány elektronicky na předsedy ZKO 27. 10. 2017. V případě, že některá organizace pokyny (včetně seznamu členů) neobdržela - sdělte toto e-mailem na srb@kynologie.cz

Berte prosím na vědomí nové nařízení EU o ochraně osobních údajů (2016/679), na základě kterého je nezbytné mít od všech členů podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokyny k tomuto nařízení jsme zasílal na emaily všech předsedů dne 24.5.2018

První nahlášení musí být zasláno v originále poštou. Dohlášení dalších členů můžete zasílat elektronicky. Seznamy musí být úplné, správně a čitelně vyplněné.

Pokyny pro zasílání naleznete zde.

ZMĚNA VÝŠE ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU OD ROKU 2018 za nového člena 260,- Kč, za stávajícího 250,- Kč.

V případě chybějících dokumentů (př. chybějící upravený seznam stávajících členů 2017, chybějící nebo nepodepsaná aktualizace údajů, apod.) nebude Vaše došlá členská základna zpracována, nýbrž bude vyžádáno doplnění či oprava.

Nové členy, kteří vstoupí do ZKO, je nutno přihlásit na ČKS a zaplatit členský příspěvek. Průkazka a členská známka je zaslána vždy na předsedu, až po zpracování seznamu do databáze. Členství psovoda na výcvikové akci je možno prokázat pouze platným členským průkazem s vylepenou členskou známkou pro daný rok, nikoli zasláním seznamů na ČKS.

Změny adres členů ZKO zasílejte písemně na ČKS nebo elektronicky na srb@kynologie.cz

Dotazy či připomínky k členské základně vyřizuje: Václav Srb tel.: 266 722 238, 723 310 711, srb@kynologie.cz

 

[Přeskočit navigaci]

Zasílání novinek

Krmivo Brit pes přítel člověka HST abrus

© Všechna práva vyhrazena Český kynologický svaz - sportovní kynologie

Tvorba webových stránek