Členská základna

Pokyny včetně seznamů členů byly zaslány elektronicky na předsedy ZKO 26. 10. 2018. V případě, že některá organizace pokyny (včetně seznamu členů) neobdržela - sdělte toto e-mailem na srb@kynologie.cz

První nahlášení členské základny pro příští rok musí být zasláno buď v originále poštou, nebo na e-mailovou adresu: posta@kynologie.cz
Seznamy nezasílejte duplicitně - POUZE JEDNOU BUĎ POŠTOU NEBO NA E-MAIL posta@kynologie.cz

ZMĚNA VÝŠE ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU OD ROKU 2018 za nového člena 260,- Kč, za stávajícího 250,- Kč.

V případě chybějících dokumentů (př. chybějící upravený seznam stávajících členů 2018, chybějící nebo nepodepsaná aktualizace údajů, apod.) nebude Vaše došlá členská základna zpracována, nýbrž bude vyžádáno doplnění či oprava.

Nové členy, kteří vstoupí do ZKO, je nutno přihlásit na ČKS a zaplatit členský příspěvek. Průkazka a členská známka je zaslána vždy na předsedu, až po zpracování seznamu do databáze. Členství psovoda na výcvikové akci je možno prokázat pouze platným členským průkazem s vylepenou členskou známkou pro daný rok, nikoli zasláním seznamů na ČKS.

Změny adres členů, nebo žádosti o duplikáty průkazek zasílejte písemně na ČKS. nebo elektronicky na srb@kynologie.cz

Dotazy či připomínky k členské základně vyřizuje: Václav Srb tel.: 266 722 238, 723 310 711, srb@kynologie.cz

 

Odesílání průkazek a známek z ČKS:

  • Kompletní podklady, k prvnímu hlášení členské základny, doručené do 11. 1. 2019 budou zpracovány do 28. 2. 2019
  • Průkazky a známky jsou zasílány na předsedu ZKO.
  • Dohlašování členů a aktualizace údajů v průběhu roku budou zpracovány nejdéle do jednoho kalendářního měsíce, od data doručení kompletních podkladů na ČKS.
  • Termín posledního hlášení členů je 30. 9. 2019.  ZKO, které nedodrží termín zaslání, brání tak v činnosti svým členům v účasti na zkouškách a výběrových soutěžích.
  • Změny adres členů ZKO zasílejte písemně nebo elektronicky na ČKS.

 

Ochrana a zpracování osobních údajů členů (GDPR)

Dne 1. 6. 2000 vstoupil v platnost Zákon č.101/2000 Sb. a v roce 2018 byl tento zákon částečně nahrazen nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů a jejich zpracováním (známém též jako GDPR). Z toho důvodu musí mít všechny ZKO, od každého (nového, stávajícího i přešlého) člena, kromě vyplněné přihlášky do ZKO, vyplněn také formulář Informace se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zpracováním osobních údajů.
Formulář se seznamem nových a přešlých členů obsahuje také kolonku pro razítko a podpis člena výboru. Tímto podpisem člen výboru potvrzuje, že každý člen uvedený na seznamu hlášených členů zároveň vyplnil a podepsal přihlášku do ZKO a zároveň podepsal i formulář Informace se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zpracováním osobních údajů.
Bez svobodně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů se osoba nemůže stát členem ZKO.
Podepsané přihlášky členů do ZKO a formulář Informace se zpracováním osobních údajů a Souhlas se zpracováním osobních údajů zůstávají uloženy v ZKO pro případnou kontrolu => NEZASÍLAT NA ČKS!

 

[Přeskočit navigaci]

Zasílání novinek

Krmivo Brit pes přítel člověka HST abrus

© Všechna práva vyhrazena Český kynologický svaz - sportovní kynologie

Tvorba webových stránek