Založení nové ZKO

Podle §228 občanského zákoníku svaz zřizuje základní kynologické organizace (ZKO) jako pobočné spolky.

ZKO se vytvářejí na územním principu, a to usnesením ustavující členské schůze, která přijme stanovy ČKS a zvolí orgány ZKO. Usnesení ustavující schůze ZKO nabývá účinnosti dnem schválení Předsednictvem ČKS. Začlenění ZKO v krajských organizacích je dáno místem působení (pozemek) v rámci jednotlivých krajů.

Orgány ZKO jsou:

a) členská schůze ZKO (minimálně 10 zakládajících členů)
b) výbor ZKO (minimálně 3členný)
c) revizor ZKO nebo 3 členná revizní komise ZKO

ZKO vzniká zápisem ZKO do spolkového rejstříku. Návrh na zápis ZKO do spolkového rejstříku podává svaz, kterému návrh na zápis předloží krajská organizace.

Před založením ZKO se prosím seznamte se STANOVAMI ČKS, které musíte na ustavující schůzi přijmout.

 

POSTUP REGISTRACE NOVÉ ZKO:

[Přeskočit navigaci]

Zasílání novinek

Krmivo Brit pes přítel člověka HST abrus

© Všechna práva vyhrazena Český kynologický svaz - sportovní kynologie

Tvorba webových stránek