Upozornění pro žadatele o dotace v roce 2018

13.12.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2018 nevyhlásilo dosavadní program IV. Údržba a provoz sportovních zařízení. Tento program MŠMT nahradilo nově vzniklým programem „MŮJ KLUB“, který slučuje programy VIII. a IV. dohromady.

Program „MŮJ KLUB“ je zaměřený na podporu sportu mládeže. Aby moha organizace zažádat o dotaci, musí splňovat zásadní podmínku: mít v členské základně 12 mládežníků ve věku 6 - 23 let (rok narození 1995 - 2012 včetně). Jmenný seznam mládežníků včetně roku narození se posílá jako hlavní podklad při žádosti o dotace. Další podmínkou je frekvence tréninků dětí a mládeže minimálně 1x týdně.

Na základě podkladů členské základny k 31. 12. 2017, byly emailem rozeslány pokyny k podání pouze těm ZKO, které měli ve své členské základně 8 a více dětí a mládežníků ve věku 6 - 23 let.

Zde přikládáme přímo odkaz na stránky MŠMT, kde je celé znění nově vyhlášeného programu „MŮJ KLUB“. http://www.msmt.cz/sport-1/vyhlaseni-dotacniho-neinvesticniho-programu-muj-klub-na-rok

Pokud myslíte, že splňujete podmínky pro čerpání dotace nebo chcete zažádat o výjimku snížení počtu dětí a mládežníků, můžete tak učinit do 29. prosince 2017. Každá ZKO musí žádat sama za sebe prostřednictvím portálu MŠMT https://is-sport.msmt.cz/  a následně vygenerovanou žádost včetně originálů požadovaných příloh zaslat též v tištěné podobě na adresu MŠMT.

»zpět do archivu novinek

[Přeskočit navigaci]

Zasílání novinek

Krmivo Brit pes přítel člověka HST abrus

© Všechna práva vyhrazena Český kynologický svaz - sportovní kynologie

Tvorba webových stránek