Upozornění na novelizovanou úrazovou pojistku 2017

17.7.

Upozornění na novelizovanou úrazovou pojistku.

Český olympijský výbor (ČOV) uzavřel s platností od 1. 1. 2017
novou úrazovou pojistku s pojišťovnou Kooperativa, a.s., č. smlouvy
4950050842. Smlouva se týká celého sportovního prostředí
v České republice a nahrazuje původní úrazové pojištění,
které bylo uzavřeno se společností Pojišťovna VZP, a.s., č. smlouvy 1310000010.
Nové pojištění se týká i všech subjektů sdružených ve Sdružení sportovních svazů
České republiky (mimo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska), tedy jednotlivých členských sportovních svazů i jejich sportovních klubů. Pojištění se dále vztahuje na všechny účastníky akcí pořádaných subjekty sdruženými ve Sdružení (např. sportovní utkání, tréninky, náborové i propagační akce atd.). Pojištěni jsou všichni trenéři, rozhodčí a dokonce i průvodci (např. rodič, který je delegovaný klubem jako osoba, která zajišťuje odvoz dětí), pokud se úraz stane během organizovaných nebo delegovaných společných cest z místa bydliště nebo pracoviště na sportoviště nebo na jiné obdobné místo a zpět. Pojištění se dokonce vztahuje na úrazy, které se stanou mimo Českou republiku.
Uvedenou smlouvu, včetně oceňovacích tabulek, najdete na webových stránkách Sdružení www.sporty-cz.cz., sekce Pro svazy.
V souvislosti s tím došlo také ke změně formulářů pro nahlášení úrazu, mimo jiné požaduje pojišťovna vyplnění části F formuláře přímo ošetřujícím lékařem. Všechny potřebné formuláře včetně postupu pro vyplnění naleznete na webových stránkách Sdružení.
Podávání hlášení pojistných událostí se provádí prostřednictvím makléřské firmy Renomia, kontaktní osoba: Sabina Římanová z oddělení likvidace, e-mail: sabina.rimanova@renomia.cz.

Podrobné informace naleznete v přílohách:

»zpět do archivu novinek

[Přeskočit navigaci]

Zasílání novinek

Krmivo Brit pes přítel člověka HST abrus

© Všechna práva vyhrazena Český kynologický svaz - sportovní kynologie

Tvorba webových stránek