POZOR ZMĚNA - Souhlasy se zpracováním údajů členů ČKS - NEJSOU nutné

9.1.

Stanovisko právní zástupkyně ČKS

V příloze přikládám stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů k problematice souhlasů se zpracováním osobních údajů ve spolcích a k některým dalším otázkám – fotografie z akcí, zveřejňování výsledkových listin. Z uvedeného stanoviska vyplývá, že spolky ke zpracování osobních údajů svých členů nepotřebují jejich explicitně vyjádřený souhlas.

Z webových stránek ÚOOÚ cituji z vyjádření ředitele právní sekce ÚOOÚ Josefa Prokeše na listopadové konferenci „GDPR plus 180 dní“:

Trvalým tématem jsou nadbytečné souhlasy se zpracováním údajů. V České republice je přesouhlasováno. Úplně zbytečně, protože v mnoha případech je správci vyžadovat ani nesmí.

Vzhledem k tomu, že stanovisko ÚOOÚ bylo publikováno až po té, kdy ČKS akceptoval rozhodnutí Rady Sdružení sportovních svazů ČR k GDPR, vznikla disproporce mezi tím, jak ČKS postupuje ve věci souhlasů se zpracováním osobních údajů a tím, jak dle stanoviska ÚOOÚ postupovat má. Získávání souhlasů se zpracováním osobních údajů již není nutné. Členům ČKS však musí být ve věci GDPR poskytnuta např. zveřejněním na webových stránkách Informace o zpracování jejich osobních údajů – modifikovaná verze přiložena. U nových členů může být tato Informace přílohou přihlášky, ale již bez požadovaného souhlasu.  

JUDr. Lenka Deverová

»zpět do archivu novinek

[Přeskočit navigaci]

Zasílání novinek

Krmivo Brit pes přítel člověka HST abrus

© Všechna práva vyhrazena Český kynologický svaz - sportovní kynologie

Tvorba webových stránek