Dotace - Důležitá výzva k programu IV. Provoz a údržba 2017

5.10.

na základě zrušení původně vyhlášeného programu a vyhlášení nového zadání požadavků MŠMT k programu IV. provoz a údržba pro rok 2017, došlo k zásadní změně, dotaci NELZE poskytnout na pronajaté budovy nebo pozemky. O dotaci může žádat pouze ZKO, která splňuje podmínku vlastnictví pozemku nebo vlastnictví klubovny včetně pozemku pod klubovnou.

Vzhledem k tomu, že musíme na MŠMT zaslat podrobný rozpočet dotace, apelujeme na Vás abyste žádali pouze o částku, ke které máte potřebné dokumenty k vyúčtování.

TÝKÁ SE POUZE ZÁKLADNÍCH KYNOLOGICKÝCH ORGANIZACÍ UVEDENÝCH V PŘILOŽENÉ TABULCE!

»zpět do archivu novinek

[Přeskočit navigaci]

Zasílání novinek

Krmivo Brit pes přítel člověka HST abrus

© Všechna práva vyhrazena Český kynologický svaz - sportovní kynologie

Tvorba webových stránek